Mirjam Clermonts, voorzitter bestuur:            

‘2019 was een topjaar!’

'Over 2019 kan ik kort zijn: het was een topjaar. Er lagen twee stevige bestuurlijke dossiers op tafel en er zijn lastige politieke besluiten genomen, maar de uitkomsten zijn fantastisch. De eerste: de 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben in december nieuw regionaal gezondheidsbeleid vastgesteld en daarmee duidelijk gekozen voor een fundamenteel andere aanpak van de gezondheidsproblematiek in deze regio. Een teken dat allen beseffen dat Zuid-Limburg behoorlijke achterstanden heeft op het gebied van gezondheid en dat we alleen een Trendbreuk kunnen bewerkstelligen als we het samen doen. De tweede: per 1 januari 2020 is met de totstandkoming van één Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Limburg de langgewenste doorlopende lijn 0-18 werkelijkheid geworden.

Vooral over de Trendbreuk is in de gemeenteraden veel gesproken. Gezondheid, het toekomstperspectief van jonge mensen: het staat nadrukkelijk op de politieke agenda. Daarbij was de GGD altijd bereid om uitleg te komen geven. Met de zorgvuldigheid en toegewijdheid waarmee ze haar gemeenten al jaren ‘bijpraat’ heeft de organisatie veel vertrouwen opgebouwd. Als voorzitter van het bestuur spreek ik daar graag mijn waardering voor uit. Ook wil ik complimenten geven aan alle mensen die betrokken zijn geweest bij de vorming van één JGZ. De manier waarop de betrokken organisaties hierin hebben samengewerkt, was een belangrijke sleutel tot succes. Over de verschillende stappen die zijn gezet, zijn we als dagelijks en algemeen bestuur steeds goed geïnformeerd. Fijn om te zien dat de nieuwe GGD-medewerkers in groten getale aanwezig waren op de nieuwjaarsreceptie.

In 2019 kwam er gelukkig ook duidelijkheid over de toekomst van de Ambulancezorg: de marktwerking is van de baan; er komt geen aanbesteding. Dit betekent dat onze eigen ambulancedienst ook in de toekomst de vertrouwde partner voor ambulancezorg in Zuid-Limburg zal zijn.

Ik wens de GGD Zuid Limburg en alle gemeenten veel energie en veerkracht toe om gezamenlijk vast te blijven houden aan wat we in onze nieuwe nota Trendbreuk met elkaar hebben afgesproken.'

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?