Leon Geilen, wethouder Sittard-Geleen & voorzitter stuurgroep Trendbreuk:

‘De GGD krijgt een verbindende rol’

‘Het nieuwe gezondheidsbeleid van de Zuid-Limburgse gemeenten bekrachtigt de aanpak waarmee we in de vorige periode zijn gestart. Ook 4 jaar geleden maakten we gezamenlijk beleid en spraken we de ambitie uit om de gezondheidsachterstanden in deze regio in te halen. Onze ambitie is onveranderd, maar we hebben inmiddels geleerd dat je die alleen kunt waarmaken als je focus aanbrengt. We richten ons nu vooral op de jeugd en de aankomende generaties. En we creëren slagkracht door interventies die goed werken in heel Zuid-Limburg in te zetten. De coördinatie is in handen van het Programmabureau Trendbreuk. Dat werkt goed; het zorgt voor samenhang en verbinding. Tussen gemeenten, maar ook met andere beleidsterreinen. Want als we daadwerkelijk voor een trendbreuk willen zorgen, hebben we bijvoorbeeld ook het onderwijs en de werkgevers nodig.

‘Het moet vanzelfsprekend worden om aan preventie te werken’
Hiermee verandert ook de rol van de GGD. Waar de organisatie jarenlang vooral vaste taken uitvoerde, is het nu veel meer nodig dat de GGD de verschillende werkvelden waarop ze actief is met elkaar verbindt en zich steeds afvraagt: wat kunnen we anders doen zodat de focus meer op preventie en gezond opgroeien komt te liggen? Dat vraagt om een andere manier van denken en werken.
In 2019 zijn we gestart met het programma Kansrijke Start. Het is belangrijk om dat niet als een apart project op te pakken, maar het te integreren in het reguliere werk van de GGD en de JGZ. Zodat het vanzelfsprekend wordt om aan preventie te werken.

Belangrijk blijft dat we met z’n allen beseffen dat de trendbreuk een proces van jaren is, en dat we hierin moeten groeien. Daarom is de kennisfunctie van de GGD ook zo belangrijk. De informatie van de GGD helpt ons ons beleid steeds bij te stellen, andere accenten te leggen en zo steviger koers te zetten richting het breken van de trend.’     

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?