Machteld Beukema - Afdelingshoofd Veilig Thuis

‘We hebben de deuren open gezet’

‘Veilig Thuis heeft in 2019 een belangrijke verandering doorgemaakt: we hebben de deuren opengezet naar de gemeenten en de veiligheidshuizen. Toen ik halverwege 2019 het stokje overnam van de interimmanager, viel me op dat de organisatie erg naar binnen was gericht en vooral was gefocust op het verwerken van de vele meldingen. Dat aantal neemt elk jaar toe. Een goede ontwikkeling, maar ook één die voor een toenemende werkdruk zorgt. Al die meldingen betreffen mensen en gezinnen die in de Zuid-Limburgse gemeenten wonen; dat maakt ze niet alleen de verantwoordelijkheid van Veilig Thuis. Die meldingen zijn van ons allemaal, die moeten we samen oppakken.

Vertrouwen en transparantie
We zijn gaan onderzoeken hoe we hierin het beste met de gemeenten kunnen samenwerken. En hebben daarbij vooral ingestoken op vertrouwen en transparantie. Onze nieuwe manier van werken: meteen contact zoeken met gemeenten en partners, open zijn over de meldingen die binnenkomen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde. We hebben daardoor grote sprongen gemaakt wat betreft doorloopsnelheid en hebben onze achterstanden grotendeels weggewerkt. Door niet na elkaar, maar naast elkaar te werken groeit ook het vertrouwen in de samenwerking. We weten nu veel beter van elkaar hoe we tegen zaken aankijken en wat ieders expertise is.

Hieraan gekoppeld investeren we in de kwaliteit en het zelfvertrouwen van de medewerkers. Waar we lang met veel tijdelijke krachten hebben gewerkt, willen we nu zo snel mogelijk naar een vast team toe. Een deskundig team dat zijn netwerk kent en weet wie ze kunnen bellen. Best een opgave, want we hebben met 16 gemeenten te maken die allemaal anders werken. In 2020 gaan al onze mensen opnieuw de schoolbanken in en werken we verder aan vertrouwen. Zodat we zodra er een nieuwe melding bij ons binnenkomt met vertrouwen in elkaar samen doeltreffend aan de slag kunnen.’

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?