Personeel

De medewerkers vormen de GGD. Samen beschermen, bewaken en bevorderen zij de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Om deze ambitie waar te maken, heeft de GGD bevlogen en betrokken medewerkers nodig. De GGD is immers een organisatie van mensen voor mensen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Sinds 1 januari 2020 is de Wnra in werking. Daarmee is de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijk is geworden aan de rechtspositie van werknemers uit het bedrijfsleven. Medewerkers van de GGD hebben vanaf 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling, vallen onder de regels van het Burgerlijk Wetboek in plaats van het bestuursrecht. De rechtspositieregeling is omgezet in een cao, zijnde de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). In 2019 hebben alle voorbereidingen plaatsgevonden en zijn onder andere alle lokale personele regelingen omgezet in een gemoderniseerd personeelshandboek. Inhoudelijk hebben er geen substantiële wijzigingen plaatsgevonden.

Duurzame inzetbaarheid
De personeelsvisie van de GGD richt zich op vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is binnen deze visie een belangrijk element en heeft in 2019 extra aandacht gehad. In de week van de vitaliteit zijn diverse activiteiten voor medewerkers georganiseerd gericht op dit thema. Denk hierbij aan het preventief medisch onderzoek, een loopbaangesprek met een loopbaancoach, een pensioengesprek met een pensioenadviseur, een bootcamp, een professionele fotoshoot en verschillende workshops op het gebied van fysieke en mentale gezondheid.

Werkbelevingsonderzoek
Als organisatie van mensen voor mensen, wil de GGD graag weten wat er leeft onder haar medewerkers en hoe zij hun werk beleven. Daarom heeft in 2019 een werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden. Ruim 80% van alle medewerkers heeft haar/zijn mening gegeven over wat goed gaat en wat beter kan. De resultaten van het onderzoek laten als overall beeld zien dat medewerkers trots zijn op hun werk en plezier hebben in hun werk. Werkdruk, duurzame inzetbaarheid en zichtbaarheid van de directie zijn aandachtspunten.

De resultaten van het onderzoek, die per afdeling verschillen, zijn gebruikt als input voor dialoog en hebben inmiddels tot actiepunten geleid.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?